Leva i Andorra

Andorra är inte medlem i EU, men har genom avtal ett speciellt förhållande med EU, b la har landet samma förmåner som en EU-medlem har vad gäller handel av producerade varor (inga tullar) förutom jordbruksprodukter. I Andorra har man euro som valuta.

Andorra är ett skatteparadis för banker, företag och invånare eftersom de inte betalar någon intäktsskatt. Därför kan även vi som åker dit som turister shoppa billigt i form av kläder, alkohol, tobak, parfym och mycket mer.

En annan stor fördel de Andorranska medborgarna har är att de har gratis sjukvård för både unga och gamla. De har heller inte någon värnpliktsplikt eftersom Andorra inte har något militärt försvar.

Grundskolan är obligatorisk och avgiftsfri för alla barn mellan 6 och 16 år. Cirka en tredjedel av barnen går i franska skolor och lika många i spanska och knappt en tredjedel i andorranska. Samtliga skolor byggs och underhålls av de andorranska myndigheterna, som också är de som betalar för de andorranska lärarna. Däremot betalar Frankrike lönerna för de franska lärarna och Spanien för de spanska. Andorra har haft och har än idag mycket stor hjälp av sina grannar Spanien och Frankrike.

Posthantering och militärt skydd står de för då Andorra är ett för litet land för att ordna det själv. I gengäld får Frankrike och Spanien bättre avtal för deras medborgare som väljer att bo och arbeta i Andorra, både under kortare & längre tid. Frankrike och Spanien kan på grund av sitt stöd till Andorra även ställa vissa krav. Ett krav som de nyligen har ställt är att lätta upp bank sekretessen så det skall bli svårare att genomföra illegala bankaffärer i Andorra. Även Sverige har ett avtal med Andorra som gör det möjligt för Skatteverket och Andorras skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Andorra har den 4:e högsta medellivslängden i världen. Runt 84 år. Om det beror på den rena bergsluften, naturen eller den låga skatten är svårt att svara på.

Lämna ett svar