Naturen

Andorra som ligger i Pyrenéerna består främst av ojämn bergsterräng. Landet har mer än 70 höga toppar, allt ifrån den lägsta på 838 möh till den högsta som är Como Pedrosa på 2942 möh. Bergstopparnas medelhöjd är ca 1 996 meter. Andorra har även många bergsjöar, närmare bestämt ca 70 st. Den största heter Juclar som är 29 hektar.

Landet har även en mycket rik natur och djurflora. Här finns mer än 1500 olika djur och växtarter. Vildsvin, hjortar och vildkatter är exempel på djur som trivs bra i Andorra.

Andorras nationalblomma är pingstliljan men i naturen hittar man även b la smörblomma, krokusar, gullvivor och orkideér i olika färger.

Vanligaste fågeln i landet är tjädern, fjällripan och den röda rapphönan. De djur som representerar Andorra är gemsen och river trout som är öring på svenska.

Landet har många naturreservat med välbevarad miljö/natur. År 2004 sattes Madriu-Perafita-Claror-dalen upp på UNESCO:s lista över kulturlandskap som skall bevaras åt eftervärlden. Totalt finns det endast 64 platser runt om i världen som fått denna unika status. Dalens totala yta uppgår till 4 247 hektar vilket är nästan 10 % av Andorras totala yta. Dalen började bebyggas under medeltiden och miljön har bevarats i stor omfattning sedan dess. Jordbrukslandskapet finns kvar, liksom de stora stenmurarna, små stenhusen och bondgårdarna.

Lämna ett svar